Så här anger och visar du inköpsreturer i Project Accounting i Microsoft Dynamics GP

Den här artikeln beskriver hur du anger och visar inköpsreturer i Microsoft Dynamics GP när du använder Project Accounting. I artikeln visas de undersökningsfönster som du kan använda för att visa de bokförda inköpsreturtransaktionerna.

Gäller för: Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 961567

Introduktion

Inköpsreturer kan anges för både inventeringsartiklar och icke-inventeringsobjekt. Du kan ange följande typer av inköpsreturer:

 • Återvända
 • Returnera med kredit
 • Gå tillbaka från projekt

Returnera w/Credit-transaktioner och Retur från Projekttransaktioner uppdaterar modulen Leverantörsreskontrahantering. En returtransaktion uppdaterar inte modulen Hantering av leverantörsreskontra.

Så här anger du inköpsreturer för lagerartiklar

 • Ange en inköpsretur för en leveranstransaktion i fönstret Returnerar transaktionspost. Öppna det här fönstret genom att peka på Inköp på menyn Transaktioner och klicka sedan på Returnerar transaktionspost. I listan Typ klickar du på Retur.

 • Ange en inköpsretur för en leverans-/fakturatransaktion i fönstret Returnerar transaktionspost. Öppna det här fönstret genom att peka på Inköp på menyn Transaktioner och klicka sedan på Returnerar transaktionspost. I listan Typ klickar du på Retur med kredit.

 • Ange en inköpsretur för en inventeringsöverföringstransaktion i fönstret Inventeringsöverföringspost. Öppna det här fönstret genom att peka på Project på menyn Transaktioner och sedan klicka på Inventeringsöverföring. I listan Typ klickar du på Retur.

 • Om du redan har bokfört inventeringsöverföringstransaktionen anger du en inköpsretur för en leverans-/fakturatransaktion i fönstret Returnerar från projektpost. Om du vill öppna det här fönstret pekar du på Project på menyn Transaktioner och klickar sedan på Returnerar från projektpost.

 • Ange en inköpsretur för en fakturatransaktion på en leveransinköpsorder i fönstret Returnerar från projektpost. Om du vill öppna det här fönstret pekar du på Project på menyn Transaktioner och klickar sedan på Returnerar från projektpost. Ange en Returns from Project-transaktion när du vill returnera objektet direkt till leverantören.

 • Ange en inköpsretur för en fakturatransaktion på en leveransinköpsorder i fönstret Lageröverföringspost. Öppna det här fönstret genom att peka på Project på menyn Transaktioner och sedan klicka på Inventeringsöverföring. Ange en returtransaktion när du vill behålla lagerartikeln i lagerstocken så att lagerartikeln kan användas igen senare.

Så här anger du inköpsreturer för icke-lagerartiklar

 • Ange en inköpsretur för en leveranstransaktion i fönstret Returnerar transaktionspost. Öppna det här fönstret genom att peka på Inköp på menyn Transaktioner och klicka sedan på Returnerar transaktionspost. I listan Typ klickar du på Retur.

 • Ange en inköpsretur för en leverans-/fakturatransaktion i fönstret Returnerar transaktionspost. Öppna det här fönstret genom att peka på Inköp på menyn Transaktioner och klicka sedan på Returnerar transaktionspost. I listan Typ klickar du på Retur med kredit.

 • Ange en inköpsretur för en fakturatransaktion på en leveransinköpsorder i fönstret Returnerar från projektpost. Om du vill öppna det här fönstret pekar du på Project på menyn Transaktioner och klickar sedan på Returnerar från projektpost.

Så här visar du inköpsreturtransaktioner för lager- och icke-inventeringsobjekt

Använd fönstret Inköpsmaterialförfrågan för att visa följande transaktioner:

 • Returnera transaktioner som anges i fönstret Returnerar transaktionspost. Fältet Typ för dokumentet visar RET.

 • Returnera w/Credit-transaktioner som anges i fönstret Returnerar transaktionspost. Fältet Typ för dokumentet visar RET/CR.

  Om du vill öppna fönstret Inköpsmaterialförfrågan pekar du på Projekt på menyn Förfrågan , pekar på PA-transaktionsdokument och klickar sedan på Inköpsmaterial.

Använd fönstret Inventeringsöverföringsförfrågan eller fönstret Inventeringsöverföring – detaljförfrågan för att visa följande transaktioner:

 • Returnera transaktioner som anges i fönstret Inventeringsöverföringspost. Fältet Typ för dokumentet visar Retur.

 • Returnera från projekttransaktioner som anges i fönstret Returnerar från projektpost. Fältet Typ för dokumenten visar Retur från projekt.

  Om du vill öppna fönstret Inventeringsöverföringsförfrågan pekar du på Projekt på menyn Förfrågan , pekar på PA-transaktionsdokument och klickar sedan på Inventeringsöverföring.

  Om du vill öppna fönstret Inventeringsöverföring – detaljförfrågan pekar du på Projekt på menyn Förfrågan , pekar på PA-transaktionsdokument och klickar sedan på Inventeringsöverföring – information.