RM SQL-skript för att hitta RM-transaktioner som inte finns i GL i Microsoft Dynamics GP

Den här artikeln innehåller RM SQL-skript för att hitta RM-transaktioner som inte finns i GL (arbete, öppna eller historik) i Microsoft Dynamics GP.

Gäller för: Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 4229852

Du kan använda skripten nedan för att hitta transaktioner som finns på RM-sidan (öppen och historik) men inte i GL (arbete, öppen eller historik). Alla resultat som returneras måste du granska dem på egen hand.

select * from RM20101
where DOCNUMBR not in
(select ORCTRNUM from GL30000 where SERIES=3)
and DOCNUMBR not in
(select ORCTRNUM from GL20000 where SERIES=3)
and DOCNUMBR not in
(select a.ORCTRNUM from GL10001 a
inner join GL10000 b on a.JRNENTRY=b.JRNENTRY
where b.SERIES=3)
and VOIDSTTS=0 and POSTDATE<> '1900-01-01 00:00:00.000'
select * from RM30101
where DOCNUMBR not in 
(select ORCTRNUM from GL30000 where SERIES=3)
and DOCNUMBR not in
(select ORCTRNUM from GL20000 where SERIES=3)
and DOCNUMBR not in 
(select a.ORCTRNUM from GL10001 a
inner join GL10000 b on a.JRNENTRY=b.JRNENTRY
where b.SERIES=3)
and VOIDSTTS=0 and POSTDATE <> '1900-01-01 00:00:00.000'