Så här annullerar du en transaktion i bankavstämning i Microsoft Dynamics GP

Den här artikeln beskriver hur du annullerar en transaktion i BankAvstämning i Microsoft Dynamics GP och i Microsoft Business Solutions – Great Plains.

Gäller för: Microsoft Dynamics GP
Ursprungligt KB-nummer: 858473

Introduktion

När du annullerar en transaktion som angavs i bankavstämningen återförs de belopp som bokfördes till konton när transaktionen bokfördes automatiskt. Checkbook-saldot uppdateras också med det annullerade transaktionsbeloppet. Om historiken inte sparas tas annullerade transaktioner bort när transaktionen har bokförts. Om historiken sparas lagras annullerade transaktioner i gransknings- och säkerhetssyfte.

Transaktioner som kommer från andra moduler måste annulleras i de andra modulerna för att upprätthålla korrekta redovisningsposter i Microsoft Dynamics GP. Om du använder bankavstämning för att annullera en transaktion som angavs i en annan modul får du ett varningsmeddelande som tyder på att du ogiltigförklarar transaktionen i den andra modulen. Du kan fortsätta med det här meddelandet. Den ursprungliga transaktionen finns dock kvar i modulen där transaktionen skapades.

Mer information

Följande villkor måste vara uppfyllda innan en transaktion kan annulleras:

 • Transaktionen måste vara helt distribuerad.
 • Transaktionen kan inte flaggas för avstämning.
 • Transaktionen kan inte stämmas av eller annulleras tidigare.
 • Transaktionen måste finnas i CM-transaktionsfilen.
 • Den checkbok som är tilldelad till transaktionen måste finnas och kontantkontot måste tilldelas till checkboken.

Följ dessa steg om du vill annullera en transaktion i fönstret Banktransaktionspost:

 1. Välj Transaktioner, peka på Finans och välj sedan Banktransaktioner.

 2. I listan Alternativ väljer du Void Transaction (Ogiltig transaktion) för att annullera kontroller, uttag och justeringar.

 3. Välj uppslagsknappen bredvid fältet Checkbook-ID och dubbelklicka sedan på checkboks-ID:t för den checkbok som används för den transaktion som du vill annullera.

 4. Välj uppslagsknappen bredvid fältet Tal och dubbelklicka sedan på den transaktion som du vill ogiltigförklara.

  Obs!

  Om du anger ett duplicerat dokumentnummer visas det första dokumentet. Om du ogiltigförklarar en transaktion som har sitt ursprung i en annan modul anger du förskjutningskontona och de belopp som ska återföras i de ursprungliga distributionerna.

 5. Välj Void (Ogiltig). Distributionerna i rullningsfönstret publiceras, checkboken uppdateras och distributionsbeloppen bokförs i redovisningen.

 6. När du stänger fönstret Banktransaktionspost skrivs banktransaktionsbokföringsjournalen ut. Transaktioner som har annullerats sedan du öppnade fönstret markeras med en asterisk (*) i rapporten.