Använda JavaScript Software Developer Kit för Power Automate

Power Automate-teamet tillhandahåller JavaScript Software Developer Kit (JS SDK) för att underlätta integreringen av Flow-widgetar i program från tredje part. Flow JS SDK är tillgänglig som en offentlig länk i Flow-tjänsten. Det gör att värdprogrammet kan hantera händelser från widgeten och interagera med Flow-programmet genom att skicka åtgärder till widgeten. Widgethändelser och -åtgärder är specifika för widgettypen.

Så här inkluderar du SDK i ett program eller en webbsida

Flow JS SDK-referensen måste läggas till i värdprogrammet med hjälp av följande kod:

<script src="https://flow.microsoft.com/Content/msflowsdk-1.1.js"></script>

Inkludera en lokal kopia av SDK:t i ditt program

Även om det är möjligt att inkludera en lokal kopia av SDK:t i ditt program eller din webbplats är det inte det rekommenderade sättet att inkludera SDK:t. Om du använder en lokal kopia av SDK:et rekommenderar vi att du ser till att SDK:et är uppdaterat med den senaste versionen regelbundet. Annars fungerar widgeten inte alltid korrekt.

Vad gör du om widgeten inte kan läsas in

Om widgeten inte kan läsas in kontrollerar du att du använder den senaste versionen av SDK:et. Kontrollera sedan widgetparametrarna och se till att inställningarna som skickas till widgeten är korrekta. Från och med den 17 januari 2022 finns det en nödvändig versionsuppdatering som kan leda till att widgetar som använder lokala kopior misslyckas. Kontrollera att widget-SDK:et är uppdaterat för att säkerställa att det fungerar korrekt.