Åtgärden Fokusfönster kan inte sätta ett specifikt fönster i fokus

Den här artikeln innehåller en lösning för att lösa problemet med att åtgärden "Fokusfönster" inte kan sätta ett fönster i fokus i Microsoft Power Automate.

Gäller för: Power Automate
Ursprungligt KB-nummer: 5001203

Symptom

Automatiseringsåtgärder för användargränssnittet kan inte fokusera på ett fönster. Beroende på appens natur kan det hända att en "Fokusfönster"-åtgärd inte kan sätta fönstret i fokus. Även om fönstret är i förgrunden kanske fokus inte ligger på fönstret, vilket gör att efterföljande åtgärder misslyckas.

Verifierar problem

Om du vill kontrollera att åtgärden "Fokusfönster" inte kan sätta fönstret i fokus kan du skicka några tangenttryckningar i fönstret med hjälp av åtgärden "Skicka nycklar". Om fönstret inte är fokuserat skickas tangenttryckningarna inte till rätt plats.

Lösning

Om du vill undvika det här problemet kan du skicka ett klick i fönstret. Förutom åtgärden "Fokusfönster" skickar du ett klick efteråt för att se till att fönstret blir fokuserat. Följande åtgärder kan användas för att skicka ett klick på ett fönster: