Felsöka UI-flödesuppspelningsfelet KeyboardIdMismatch

Den här artikeln innehåller steg för att lösa felet KeyboardIdMismatch som inträffar när du kör ett UI-flöde under testkörning eller Flow-körning.

Gäller för: Power Automate
Ursprungligt KB-nummer: 4555907

Symptom

När användaren försöker köra ett UI-flöde under testkörningen eller flödeskörningen får användaren något av följande två fel:

KeyboardIdMismatch. Tangentbordet på datorn "0x0000040c040c" matchar inte keyboardLayout i skriptet "0x000004090409".

Skärmbild av felet när du försöker köra ett U I-flöde under testkörningen eller Flow-körningen.

Felet visas på testsidan för användargränssnittsflödet eller på sidan Visa information i UI-flödeskörningsinstansen.

Verifierar problem

Kontrollera Windows-språket på datorn när inspelningen är densamma på den dator där uppspelningen sker.

Lösa steg