Ange användarbehörigheter i Opalis Integration Server-klienten

Den här artikeln beskriver hur du anger användarbehörigheter för mappar, principer, datorgrupper, variabler, räknare och scheman i Opalis Integration Server-klienten.

Ursprunglig produktversion: System Center Orchestrator
Ursprungligt KB-nummer: 2023523

Sammanfattning

Som standard är Opalis Integration Server-systemet konfigurerat så att endast medlemmar i den lokala gruppen Administratörer på hanteringsserverdatorn kan visa, ändra och hantera mappar, principer, datorgrupper, variabler, räknare och scheman. Dessa behörigheter kan dock ändras på objektbasis eller ärvas från ett överordnat objekt med hjälp av Access Control-listor (ACL) ungefär som Windows NTFS-behörigheter.

Behörigheter kan anges direkt till valfri mapp, princip, datorgrupp, variabel, räknare eller schema. När du arbetar med mappar kan behörigheter ställas in direkt på mappen samt tillåta att underordnade objekt ärver behörigheterna.

Ange objektbehörigheter

Utför följande steg för att ange behörigheter:

 1. Högerklicka på mappen, principen, datorgruppen, variabeln, räknaren eller schemat som ska ändras och välj knappen Behörigheter... .
 2. Lägg till eller ta bort användare eller grupper efter behov och bevilja önskade behörigheter till varje användare/grupp.
 3. Välj knappen Tillämpa för att ändringarna ska börja gälla.
 4. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Behörigheter för... .

Alla nya explicita behörighetsposter som läggs till tillämpas endast på det specifika objektet. Om du vill tillåta att nya behörighetsposter tillämpas på underordnade objekt måste arv konfigureras enligt beskrivningen i Ange arv av behörigheter.

Ange arv av behörigheter

Behörighetsarv fungerar i två delar:

 • Först måste det underordnade objektet konfigureras för att tillåta att behörigheter ärvs från den överordnade (detta är standardvärdet).
 • För det andra måste det överordnade objektet konfigureras för att tillåta att behörigheter ärvs av underordnade objekt.

Utför följande steg för att konfigurera det underordnade objektet så att det tillåter ärvda behörigheter från det överordnade objektet:

 1. Högerklicka på mappen som ska ändras och välj knappen Behörigheter... .

 2. Välj knappen Avancerat .

 3. Markera kryssrutan Tillåt att ärvbara behörigheter från det överordnade objektet sprids till det här objektet och alla underordnade objekt. Inkludera dessa med poster som uttryckligen definierats här.

 4. Välj knappen Tillämpa för att ändringarna ska börja gälla.

 5. Klicka på ok för att stänga dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar för... .

 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Behörigheter för... .

Utför följande steg för att konfigurera det överordnade objektet så att behörigheter kan ärvas av underordnade objekt:

 1. Högerklicka på mappen som ska ändras och välj knappen Behörigheter... .

 2. Välj knappen Avancerat .

 3. Om du vill tillåta att behörigheter som det här objektet ärvt tillämpas på underordnade objekt markerar du kryssrutan Tillåt ärvbara behörigheter från det överordnade objektet att spridas till det här objektet och alla underordnade objekt. Inkludera dessa med poster som uttryckligen definierats här.

 4. Välj en av dina explicita poster i fönstret Behörighetsposter och välj sedan knappen Redigera... .

 5. I listrutan Använd på väljer du Det här objektet och alla underordnade objekt.

 6. Upprepa steg 4 och 5 för ytterligare explicita behörighetsposter.

 7. Välj knappen Tillämpa för att ändringarna ska börja gälla.

 8. Klicka på ok för att stänga dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar för... .

 9. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Behörigheter för... .