Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8.1 och Windows 10 installationsloggfilplatser

Den här artikeln beskriver var du hittar dessa loggfiler och vilka loggfiler som är mest användbara för att felsöka varje installationsfas för Windows 7, Windows Server 2008 R2 och Windows Vista.

Gäller för: Windows 10 – alla utgåvor, Windows Server 2019 Windows Server 2016
Ursprungligt KB-nummer: 927521

Inledning

Windows-installationsloggfiler finns på olika platser på hårddisken. Dessa platser beror på konfigurationsfasen.

Stödet för Windows Vista utan några installerade Service Pack upphörde den 13 april 2010. Om du vill fortsätta att ta emot säkerhetsuppdateringar för Windows kontrollerar du att du kör Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information finns i Support för Windows XP har upphört.

Fas på nednivå

Downlevel-fasen är Windows-konfigurationsfasen som körs i det tidigare operativsystemet. I följande tabell visas viktiga loggfiler i den här installationsfasen.

Loggfil Beskrivning
C:\WINDOWS\setupapi.log Innehåller information om enhetsändringar, drivrutinsändringar och större systemändringar, till exempel Service Pack-installationer och snabbkorrigeringar.

Den här loggfilen används endast av Microsoft Windows XP och tidigare versioner.
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.log Innehåller information om installationsåtgärder under installationen.
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setuperr.log Innehåller information om installationsfel under installationen.
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\miglog.xml Innehåller information om användarkatalogstrukturen. Den här informationen omfattar säkerhetsidentifierare (SID).
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.log Innehåller information om den första avbildningen av enheter som finns i systemet under fasen på nednivå.

Windows-förinstallationsmiljöfas

Fasen Windows Preinstallation Environment (Windows PE eller WinPE) är installationsfasen för Windows som inträffar efter omstarten i slutet av fasen på nednivå eller när du startar datorn med hjälp av Windows-installationsmediet. I följande tabell visas viktiga loggfiler i den här installationsfasen.

Loggfil Beskrivning
X:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.log Innehåller information om installationsåtgärder under installationen.
X:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setuperr.log Innehåller information om installationsfel under installationen.
X:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\miglog.xml Innehåller information om användarkatalogstrukturen. Den här informationen omfattar säkerhetsidentifierare (SID).
X:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.log Innehåller information om den första avbildningen av enheter som finns i systemet under fasen på nednivå.
eller
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.log Innehåller information om installationsåtgärder under installationen.
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setuperr.log Innehåller information om installationsfel under installationen.
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\miglog.xml Innehåller information om användarkatalogstrukturen. Den här informationen omfattar säkerhetsidentifierare (SID).
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.log Innehåller information om den första avbildningen av enheter som finns i systemet under fasen på nednivå.

Obs!

Du kan också se en loggfil i X:\WINDOWS katalogen. Filen Setupact.log i den här katalogen innehåller information om förloppet för de första alternativen som väljs på Windows-installationsskärmen. Windows-installationsskärmen visas när du startar datorn med hjälp av Windows-installationsmediet. När du har valt Installera nu från Windows-installationsskärmen startar Setup.exe-filen och den här loggfilen används inte längre.

Onlinekonfigurationsfas

Onlinekonfigurationsfasen (den första startfasen) startar när du får följande meddelande:

Vänta en stund medan Windows förbereder sig för att starta för första gången.

Under den här fasen installeras grundläggande maskinvarustöd. Om det är en uppgraderingsinstallation migreras även data och program. I följande tabell visas viktiga loggfiler i den här installationsfasen.

Loggfil Beskrivning
C:\WINDOWS\PANTHER\setupact.log Innehåller information om installationsåtgärder under installationen.
C:\WINDOWS\PANTHER\setuperr.log Innehåller information om installationsfel under installationen.
C:\WINDOWS\PANTHER\miglog.xml Innehåller information om användarkatalogstrukturen. Den här informationen omfattar säkerhetsidentifierare (SID).
C:\WINDOWS\INF\setupapi.dev.log Innehåller information om Plug and Play-enheter och drivrutinsinstallation.
C:\WINDOWS\INF\setupapi.app.log Innehåller information om programinstallation.
C:\WINDOWS\Panther\PostGatherPnPList.log Innehåller information om avbildning av enheter som finns i systemet efter onlinekonfigurationsfasen.
C:\WINDOWS\Panther\PreGatherPnPList.log Innehåller information om den första avbildningen av enheter som finns i systemet under fasen på nednivå.

Välkomstfas för Windows

Välkomstfasen i Windows innehåller följande alternativ och händelser:

  • Den innehåller alternativ för att skapa användarkonton.
  • Det ger möjlighet att ange ett namn för datorn.
  • Windows System Assessment Tool (Winsat.exe) slutför prestandatestningen för att fastställa klassificeringen för Windows Experience Index.

Välkomstfasen i Windows är den sista installationsfasen innan en användare loggar in. I följande tabell visas viktiga loggfiler i den här installationsfasen.

Loggfil Beskrivning
C:\WINDOWS\PANTHER\setupact.log Innehåller information om installationsåtgärder under installationen.
C:\WINDOWS\PANTHER\setuperr.log Innehåller information om installationsfel under installationen.
C:\WINDOWS\PANTHER\miglog.xml Innehåller information om användarkatalogstrukturen. Den här informationen omfattar säkerhetsidentifierare (SID).
C:\WINDOWS\INF\setupapi.dev.log Innehåller information om Plug and Play-enheter och drivrutinsinstallation.
C:\WINDOWS\INF\setupapi.app.log Innehåller information om programinstallation.
C:\WINDOWS\Panther\PostGatherPnPList.log Innehåller information om avbildning av enheter som finns i systemet efter onlinekonfigurationsfasen.
C:\WINDOWS\Panther\PreGatherPnPList.log Innehåller information om den första avbildningen av enheter som finns i systemet under fasen på nednivå.
C:\WINDOWS\Performance\Winsat\winsat.log Innehåller information om prestandatestningsresultat för Windows System Assessment Tool.

Återställningsfas

Om en Windows-uppgraderingsinstallation misslyckas och du har återställt installationen till det tidigare operativsystemsskrivbordet finns det flera loggfiler som du kan använda för felsökning. I följande tabell visas viktiga loggfiler i den här fasen.

Loggfil Beskrivning
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.log Innehåller information om installationsåtgärder under installationen.
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\miglog.xml Innehåller information om användarkatalogstrukturen. Den här informationen omfattar säkerhetsidentifierare (SID).
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupapi\setupapi.dev.log Innehåller information om Plug and Play-enheter och drivrutinsinstallation.
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupapi\setupapi.app.log Innehåller information om programinstallation.
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PreGatherPnPList.log Innehåller information om den första avbildningen av enheter som finns i systemet under fasen på nednivå.
C:$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\PostGatherPnPList.log Innehåller information om avbildning av enheter som finns i systemet efter onlinekonfigurationsfasen.

Datainsamling

Om du behöver hjälp från Microsofts support rekommenderar vi att du samlar in informationen genom att följa stegen i Samla in information med hjälp av TSS för distributionsrelaterade problem.