OpenGL-program körs inte på en trådlös Miracast-skärm i Windows 10

Den här artikeln beskriver ett problem där OpenGL-program inte körs på en trådlös Miracast-skärm i Windows 10.

Gäller för: Windows 10 – alla utgåvor
Ursprungligt KB-nummer: 3083829

Symptom

OpenGL-program körs inte på trådlös Miracast-skärm i Windows 10. Det här problemet uppstår i följande Miracast-konfigurationer:

  • Windows 10 är inställt på projekt i duplicerat läge och Miracast-visningen anges som primär visning.
  • Windows 10 är inställt på projekt i utökat läge och OpenGL-programmet finns på Miracast-skärmen.
  • Windows 10 är inställt på projekt i andra skärmläge och OpenGL-programmet visas på Miracast-skärmen.

Orsak

Det här problemet beror på att Miracast-pipelinen i Windows 10 ännu inte stöder OpenGL-program på Miracast-videodrivrutinen (MiraDisp.dll).

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem.