Varför du kan uppmanas att starta om datorn när du har installerat en säkerhetsuppdatering på en Windows-baserad dator

Den här artikeln beskriver varför du kan uppmanas att starta om din Microsoft Windows-baserade dator när du har installerat en säkerhetsuppdatering.

Gäller för: Windows 10 – alla utgåvor, Windows Server 2012 R2
Ursprungligt KB-nummer: 887012

Varför du kan uppmanas att starta om datorn

När du har installerat en säkerhetsuppdatering kan du uppmanas att starta om datorn om något av följande villkor är sant:

  • Säkerhetsuppdateringen uppdaterar en DLL som läses in i en eller flera processer som krävs av Windows. Det går inte att slutföra säkerhetsuppdateringen när DLL-filen läses in. Säkerhetsuppdateringen måste därför stoppa processen som gör att DLL-filen läses in. Om du stoppar processen tas den DLL som krävs för att slutföra uppdateringen tas bort. Processen där DLL-filen läses in kan dock inte stoppas när Windows körs. Säkerhetsuppdateringen som beskrivs i säkerhetsbulletinen MS04-011 uppdaterar till exempel många DLL:er som läses in i kärnoperativsystemprocesser som inte kan stoppas utan att Windows stängs av.
  • Säkerhetsuppdateringen uppdaterar en .exe fil som för närvarande körs som en process som krävs av Windows. Uppdateringen kan inte slutföras medan den här processen körs. Du kan dock inte tvinga den här processen att stoppas om du inte stänger av Windows. Till exempel är Csrss.exe en obligatorisk process i Windows.
  • Säkerhetsuppdateringen uppdaterar en enhetsdrivrutin som för närvarande används och som krävs av Windows. Uppdateringen kan inte slutföras medan den här enhetsdrivrutinen används. Du kan dock inte ta bort den här drivrutinen om du inte stänger av Windows. Till exempel är Disk.sys en enhetsdrivrutin som krävs av Windows.
  • Säkerhetsuppdateringen gör ändringar i registret. Dessa ändringar kräver att du startar om datorn.
  • Säkerhetsuppdateringen gör ändringar i registerposter som är skrivskyddade när du startar datorn.

Så här minskar du risken för att uppmanas att starta om datorn

Om du vill minska risken för att uppmanas att starta om datorn när du har installerat en säkerhetsuppdatering kan du försöka avsluta processerna med hjälp av de filer som uppdateras av säkerhetsuppdateringen.

För att avgöra om filer som uppdateras av en säkerhetsuppdatering används av datorn kan du använda Process Explorer från Sysinternals för att undersöka hur filerna används och av vilka processer de används. Du kanske kan stoppa tjänsterna eller avsluta de processer som använder filerna. Mer information om Process Explorer finns i Windows Sysinternals.

Kontaktinformationen för andra företag i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna kontaktinformation kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte att kontaktinformationen från tredje part är korrekt.

Förutom våra egna produkter har Microsoft inte stöd för eller rekommenderar den här produkten framför andra inom samma område. Vi tillhandahåller endast denna information som en bekvämlighet för våra kunder och, förutom våra egna produkter, ger inte garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. De garantier som vi inte tillhandahåller inkluderar men är inte begränsade till de underförstådda garantierna om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.

Så här undertrycker du meddelandet för att starta om datorn

Om du vill ignorera meddelandet om att starta om datorn använder du en kommandoradsväxel. Vilken kommandoradsväxel du använder beror på vilket installationsprogram som används av säkerhetsuppdateringen. Mer information om kommandoradsväxlar för Windows- och IExpress-programuppdateringspaket finns i Hur fungerar Windows Update?

När du använder Windows Installer installeras en säkerhetsuppdatering som använder filnamnstillägget .msi eller .msp på datorn. Mer information om kommandoradsalternativ finns i Kommandoradsalternativ.

Viktigt

I vissa fall måste du starta om datorn för att säkerhetsuppdateringen ska kunna tillämpas fullt ut. Datorn kan förbli sårbar om säkerhetsuppdateringen inte tillämpas fullt ut.

Teknisk support för x64-baserade versioner av Microsoft Windows

Maskinvarutillverkaren tillhandahåller teknisk support och hjälp för x64-baserade versioner av Windows. Maskinvarutillverkaren har stöd eftersom en x64-baserad version av Windows ingår i maskinvaran. Maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows med unika komponenter. Unika komponenter kan innehålla specifika enhetsdrivrutiner eller inkludera valfria inställningar för att maximera maskinvarans prestanda. Microsoft tillhandahåller rimlig hjälp om du behöver teknisk hjälp med din x64-baserade version av Windows. Du kan dock behöva kontakta tillverkaren direkt. Tillverkaren är bäst lämpad att stödja den programvara som tillverkaren har installerat på maskinvaran.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Gäller för

Den här artikeln gäller för alla Microsoft-operativsystem som stöds för närvarande.

Datainsamling

Om du behöver hjälp från Microsofts support rekommenderar vi att du samlar in informationen genom att följa stegen i Samla in information med hjälp av TSS för distributionsrelaterade problem.