Klusterverifieringskontot orsakar händelser eller meddelanden

Gäller för: Windows Server 2016, alla utgåvor Windows Server 2012 R2 Datacenter

Symptom

När du kör klusterverifieringsprocessen i en redundansklustermiljö skapar Windows ett nytt användarkonto. När detta inträffar kan du märka säkerhetshändelser eller meddelanden som beskriver det här kontot. Kontot är tillfälligt. Windows tar bort kontot när klusterverifieringsprocessen avslutas.

Mer information

Under klusterverifieringsprocessen skapar Windows ett användarkonto som har följande egenskaper:

  • Användarnamn: CliTest2
  • Lösenord: 12 tecken
  • Gruppmedlemskap: Ingen

Klusterverifieringsprocessen använder det här kontot för att ansluta till klustrade resurser mellan klusternoder. När klusterverifieringsprocessen är slut tar Windows bort kontot.