DFSR replikerar inte längre filer efter återställning av en virtualiserad serverögonblicksbild

Den här artikeln beskriver ett problem där DFSR-tjänsten (Distributed File System Replication) inte kan replikera filer efter att en virtualiserad servers ögonblicksbild har återställts.

Gäller för: Windows Server 2012 R2
Ursprungligt KB-nummer: 2517913

Symptom

Med hjälp av en virtualiseringsprodukt skapar du en gästögonblicksbild av en server som replikerar filer med DFSR. Senare återställer du ögonblicksbilden och returnerar servern till en tidigare tidpunkt.

Du ser följande beteenden på den återställde servern:

 • Inga filer replikerar inkommande eller utgående under flera minuter. Därefter loggas DFSR-händelserna 5014 och 5004 som anger att replikeringen återupptas.

 • Alla filer som skapats, tagits bort eller ändrats efter att ögonblicksbilden togs, men innan återställningen replikerades inkommande.

 • Filer som skapats, tagits bort eller ändrats efter återställningen replikeras inte utgående.

 • Alla ändringar av filer på partnerservrar replikerar inkommande, oavsett aktuellhet, och skriver över alla ändringar som görs lokalt och potentiellt tar bort nyare data.

 • Efter en viss tidsperiod skriver DFSR-databaserna fel och varningar i händelseloggen och återskapar automatiskt. När återskapande har slutförts loggar DFSR återigen interna fel och återskapar databasen. Detta kommer att fortsätta oändligt.

  Loggnamn: DFS Replication
  Källa: DFSR
  Datum: <DateTime>
  Händelse-ID: 2212
  Aktivitetskategori: Ingen
  Nivå: Varning
  Nyckelord: Klassisk
  Användare: Ej tillämpligt
  Dator: 2008r2-06-f.contoso.com
  Beskrivning:
  Tjänsten DFS Replication har upptäckt en oväntad avstängning på volym C:. Detta kan inträffa om tjänsten avslutades onormalt (till exempel på grund av en strömförlust) eller om ett fel uppstod på volymen. Tjänsten har automatiskt initierat en återställningsprocess. Tjänsten återskapar databasen om den bedömer att den inte kan återställas på ett tillförlitligt sätt. Ingen användaråtgärd krävs.

  Ytterligare information:
  Volym: C:
  GUID: <GUID>
  Loggnamn: DFS Replication
  Källa: DFSR
  Datum: <DateTime>
  Händelse-ID: 2104
  Aktivitetskategori: Ingen
  Nivå: Fel
  Nyckelord: Klassisk
  Användare: Ej tillämpligt
  Dator: 2008r2-06-f.contoso.com
  Beskrivning:
  Tjänsten DFS Replication kunde inte återställas från ett internt databasfel på volym C:. Replikeringen har stoppats för alla replikerade mappar på den här volymen.

  Ytterligare information:
  Fel: 9214 (Internt databasfel (-1605))
  Volym: 92404560-E6C8-11DF-BCA2-806E6F6E6963
  Databas: C:\System Volume Information\DFSR
  Loggnamn: DFS Replication
  Källa: DFSR
  Datum: <DateTime>
  Händelse-ID: 2004
  Aktivitetskategori: Ingen
  Nivå: Fel
  Nyckelord: Klassisk
  Användare: Ej tillämpligt
  Dator: 2008r2-06-f.contoso.com
  Beskrivning:
  TJÄNSTEN DFS Replication stoppade replikeringen på volym C:. Det här felet kan inträffa eftersom disken är full, disken misslyckas eller en kvotgräns har nåtts. Detta kan också inträffa om DFS Replication-tjänsten påträffade fel vid försök att mellanlagra filer för en replikerad mapp på den här volymen.

  Ytterligare information:
  Fel: 9014 (databasfel)
  Volym: 92404560-E6C8-11DF-BCA2-806E6F6E6963
  Loggnamn: DFS Replication
  Källa: DFSR
  Datum: <DateTime>
  Händelse-ID: 2106
  Aktivitetskategori: Ingen
  Nivå: Information
  Nyckelord: Klassisk
  Användare: Ej tillämplig dator: 2008r2-06-f.contoso.com
  Beskrivning:
  DFS Replication-tjänsten har återställts från ett internt databasfel på volym C:. Replikeringen har återupptagits på replikerade mappar på den här volymen.

  Ytterligare information:
  Volym: 92404560-E6C8-11DF-BCA2-806E6F6E6963
  Databas: C:\System Volume Information\DFSR

Servrar som replikeras med den återställde datorn visas upprepade gånger i filerna %systemroot%\debug\dfsr*.log:

20110302 11:05:26.068 1192 INCO 7487 InConnection::RestartSession Retrying establish contentset session. connId:{1B7F0404-6B47-4575-97CE-B107D9DEE1FE} csId:{E027985A-B48E-4B96-9F65-23D3EAADE871} csName:snaprf
20110302 11:05:26.068 1192 INCO 1042 [WARN] SessionTask::Step (ignoreras) Misslyckades, bör redan ha bearbetats. Fel:
+ [Error:9027(0x2343) InConnection::EstablishSession inconnection.cpp:6172 1192 C A-fel rapporterades av fjärrpartnern]
+ [Error:9027(0x2343) DownstreamTransport::EstablishSession downstreamtransport.cpp:4200 1192 C A-fel rapporterades av fjärrpartnern]
+ [Error:9027(0x2343) DownstreamTransport::EstablishSession downstreamtransport.cpp:4179 1192 C A-fel rapporterades av fjärrpartnern*]
+ [Error:9028(0x2344) DownstreamTransport::EstablishSession downstreamtransport.cpp:4179 1192 C Innehållsuppsättningen hittades inte]
20110302 11:07:26.080 1192 DOWN 4186 [ERROR] DownstreamTransport::EstablishSession Failed on connId:{1B7F0404-6B47-4575-97CE-B107D9DEE1FE} csId:{E027985A-B48E-4B96-9F65-23D3EAADE871} rgName:snapshotrg Fel:
+ [Error:9027(0x2343) DownstreamTransport::EstablishSession downstreamtransport.cpp:4179 1192 C A-fel rapporterades av fjärrpartnern]
+ [Error:9028(0x2344) DownstreamTransport::EstablishSession downstreamtransport.cpp:4179 1192 C Innehållsuppsättningen hittades inte]

Orsak

Ögonblicksbilder stöds inte av DFSR-databasen eller andra Windows-databaser med flera original. Den här bristen på stöd för ögonblicksbilder omfattar alla virtualiseringsleverantörer och produkter. DFSR implementerar inte USN-återställning av karantänskydd som Active Directory Domain Services.

Under inga omständigheter bör du skapa eller återställa ögonblicksbilder av datorer som kör DFSR på läs- och skrivmedlemmar i en produktionsmiljö.

Återställning av ögonblicksbilder stöds endast för skrivskyddade medlemmar eftersom deras versionsvektor inte spåras på partner och en USN-återställning inte kan ske.

Lösning

Lös problemet genom att kontakta Microsoft Support. Lösningen omfattar särskilda återställningssteg för databaser som kan användas för att åtgärda den berörda servern utan att påverka andra datorer.

Om du återskapar replikeringsgruppen eller den replikerade mappen åtgärdas inte problemet på den återställde servern och bör inte användas som ett felsökningssteg.

Mer information

Mer information om ögonblicksbilder och USN-återställningsskydd finns i: