Du får utloggningsproblem på en Windows XP-baserad, Windows Server 2003-baserad, Windows 2000-baserad eller Windows NT 4.0-baserad dator

Den här artikeln innehåller en stegvis metod som hjälper dig att lösa utloggningsproblemen i Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000 och Windows NT 4.0.

Gäller för: Windows Server 2012 R2, Windows 10
Ursprungligt KB-nummer: 837115

Introduktion

När du försöker logga ut från datorn kan du inte logga ut eller händelsemeddelanden som loggas i programloggen anger att användarprofilen inte har inaktiverats. Det här problemet kan inträffa om Microsoft Windows- eller tredjepartsprogram inte slutar köras när du försöker logga ut från datorn. Den här artikeln innehåller en stegvis metod som hjälper dig att lösa problemet.

Om du visar det här webbinnehållet på datorn som har problemet kan du använda verktyget för automatisk identifiering och korrigering som innehållet innehåller. Verktyget hjälper dig att göra felsökningsprocessen snabbare, mer exakt och mycket enklare för dig. Om du inte är på den dator som har problemet skriver du ut det här webbinnehållet och använder det på den dator som har problemet.

Symptom

När du försöker logga ut från en dator som kör Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 eller Windows NT 4.0 kan du uppleva ett eller flera av följande symptom:

 • Programhändelse-ID:t 1000, 1500, 1517, 1524 loggas i programloggen. Att visa händelser i programloggen är den mest korrekta metoden för att fastställa avlastningsfel för användarprofiler. Om du inte ser dessa händelser i programloggen har du inte användarprofilens avlastningsfel. Mer information om händelsemeddelandena i programloggen finns i Avsnittet Händelsemeddelanden i programloggen .

 • Den cachelagrade profilen tas inte bort när du använder en central användarprofil som är konfigurerad för att ta bort den lokalt cachelagrade kopian av profilen när du loggar ut. Symptom på det här felet registreras som händelsemeddelanden i programloggen.

 • I Windows XP och Windows Server 2003 kan du logga ut, men du kan inte återställa det minne som användarprofilen använder förrän användarprofilen kan tas bort. Du kan logga ut eftersom den centrala användarprofilen är avstämd med hjälp av en kopia av innehållet i registret. Symptom på det här felet registreras som händelsemeddelanden i programloggen.

 • När du försöker logga ut i Windows 2000 visas "Spara inställningar..." meddelandet visas under en längre tid och Windows slutar försöka logga ut. Om du använder en centrala användarprofil i ett nätverk anger Windows att användarprofilen på datorn inte stämmer överens med den centrala användarprofilen i nätverket. Du kan inte logga in eftersom användarprofilen inte loggade ut. Symptom på det här felet registreras som händelsemeddelanden i programloggen.

 • I Windows NT 4.0 kan du inte logga ut och den centrala användarprofilen är inte avstämd.

 • Du når registerstorleksgränsen (RSL).

 • Säkerhetskopieringar kanske inte startar. Det finns inga fel i programloggen från säkerhetskopieringsprogrammet. Men om du ser händelse-ID 1524 har säkerhetskopieringen inte körts.

Använd Microsoft User Profile Hive Cleanup Service för att stämma av användarprofiler

Lös problemet genom att använda Microsoft User Profile Hive Cleanup Service (UPHClean). UPHClean övervakar datorn medan du loggar ut och sedan tar UPHClean bort och avstämmer användarprofiler så att du kan logga ut. Den här metoden visar hur du installerar och kör UPHClean.

Obs!

UPHClean stöds under följande operativsystem:

 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows 2000 (alla versioner)

Den aktuella versionen av UPHClean (v1.6d) fungerar inte under x64-baserade versioner av Windows XP eller Windows Server 2003. En framtida version av UPHClean kan stödjas under dessa operativsystem.

Viktigt

Den här metoden kräver att du bläddrar bort från sidan som du nu visar. Genom att bläddra bort från den här sidan visas inte längre det innehåll som du nu visar. Innan du fortsätter kan det därför vara bra att skapa en genväg till den här webbsidan på skrivbordet så att du enkelt kan återgå till den här sidan genom att dubbelklicka på genvägen. Följ dessa steg om du vill skapa en genväg till den här webbsidan på skrivbordet:

 1. Högerklicka på den här sidan och klicka sedan på Skapa genväg.
 2. I dialogrutan Internet Explorer klickar du på Ja för att skapa en genväg på skrivbordet.

Den här metoden klassificeras: Lätt.

Uppskattad tid: 10 minuter eller mer, beroende på internetanslutningens hastighet.

Följ dessa steg om du vill använda Microsoft User Profile Hive Cleanup Service (UPHClean):

 1. Ladda ned UPHClean.

 2. Så snart du har laddat ned UPHClean-installationsprogrammet (UPHClean-Setup.msi) dubbelklickar du på installationsprogrammet för att påbörja installationen.

 3. I installationsguiden för hive-rensningstjänsten för användarprofil klickar du på Nästa.

 4. På sidan Licensavtal läser du licensavtalet, väljer Jag godkänner och klickar sedan på Nästa.

 5. På sidan Välj installationsmapp klickar du på Nästa.

 6. På sidan Bekräfta installation klickar du på Nästa.

 7. När UPHClean har installerats klickar du på Stäng.

  Obs!

  UPHClean körs som en tjänst i Windows och startar automatiskt varje gång Windows startar.

 8. Bekräfta att UPHClean är installerat och körs genom att klicka på Start och sedan på Kör.

 9. I rutan Öppna skriver du följande text och klickar sedan på OK:

  Services.msc

 10. Leta upp Hive-rensning för användarprofil i kolumnen Namn i Tjänster. I kolumnen Status bekräftar du att hive-rensningstjänsten för användarprofiler är Startad.

Viktigt

Windows Vista och Windows Server 2008 innehåller funktionerna i UPHClean. Avinstallera UPHClean innan du uppgraderar till Windows Vista eller Till Windows Server 2008. Mer information om hur du avinstallerar UPHClean finns i avsnittet [Så här avinstallerar du hive-rensningstjänsten för användarprofiler.

Obs!

Om du får ett felmeddelande när du installerar UPHClean kan du prova följande:

 • Ladda ned UPHClean till datorn igen. Om du försöker installera UPHClean från en dator i företagets nätverk kopierar du UPHClean-installationsprogrammet (UPHClean-Setup.msi) till datorn först. Följ sedan stegen i det här avsnittet igen för att installera UPHClean.
 • Installera de senaste körningskomponenterna för Visual C++-program. Följ sedan stegen i det här avsnittet igen för att installera UPHClean. Om du använder Windows NT 4.0 startar du om datorn när du har installerat de senaste körningskomponenterna för Visual C++-program.

Kontroll

Du kan kontrollera att den här metoden fungerade genom att logga ut från Windows. Windows bör logga ut omedelbart. Öppna programloggen och kontrollera om några händelsemeddelanden indikerar att det fanns användarprofilfel. Mer information om händelsemeddelandena i programloggen finns i Avsnittet Händelsemeddelanden i programloggen .

Om den här metoden fungerade: Om du kan logga ut från Windows och det inte finns några händelsemeddelanden som indikerar att det uppstod fel vid avlastning av användarprofiler har du korrigerat problemet.

Om den här metoden inte fungerade: Om du inte kan logga ut från Windows eller om det finns händelsemeddelanden som indikerar att det uppstod fel vid avlastning av användarprofiler fungerade inte den här metoden. Du kanske vill be någon om hjälp, eller så kanske du vill prova Avancerad felsökning.

Avancerad felsökning

Om resurserna i den här artikeln inte hjälper dig att lösa problemet eller om du får symtom som skiljer sig från de som beskrivs i den här artikeln kan du söka efter mer information i Microsoft Knowledge Base. Om du vill söka i Microsoft Knowledge Base går du till följande Microsoft-webbplats:

https://support.microsoft.com

Skriv sedan texten i felmeddelandet som du får, eller skriv en beskrivning av problemet, i sökfältet.

Kontakta supporten

Om problemet inte är löst kan det här innehållet tyvärr inte hjälpa dig ytterligare. Du kanske vill be någon om hjälp, eller så kanske du vill besöka följande Microsoft-webbplats:

https://support.microsoft.com/contactus

Mer information

Användarprofiler och användarkonton

Din användarprofil är en samling inställningar som gör att datorn ser ut och fungerar som du vill att den ska se ut och fungera. Din användarprofil innehåller dina inställningar för skrivbordsbakgrunder, skärmsläckare, pekarinställningar, ljudinställningar och andra funktioner. Användarprofiler ser till att dina personliga inställningar används när du loggar in på Windows.

En användarprofil skiljer sig från ett användarkonto som du använder för att logga in på Windows. Varje användarkonto har minst en associerad användarprofil.

Ett användarkonto definierar de åtgärder som en användare kan utföra i Windows. På en fristående dator eller på en dator som är medlem i en arbetsgrupp upprättar ett användarkonto de behörigheter som tilldelas varje användare. På en dator som ingår i en nätverksdomän måste en användare vara medlem i minst en grupp. De behörigheter och rättigheter som beviljas till en grupp tilldelas dess medlemmar.

Information om registreringsdatafiler för användarprofiler finns på följande Microsoft-webbplatser:

Registreringsdatafiler för användarprofiler

Registertyper

Tjänsten Hive Cleanup för användarprofil

Tjänsten Hive Cleanup för användarprofiler hjälper dig att se till att användarsessionerna avslutas helt när en användare loggar ut. Systemprocesser och program underhåller ibland anslutningar till registernycklar i användarprofilen när en användare har loggat ut. I dessa fall hindras användarsessionen från att avslutas helt. Detta kan leda till problem när du använder centrala användarprofiler i en nätverksmiljö eller när låsta profiler används som implementerade via verktyget delad dator för Windows XP.

I Windows 2000 kan du dra nytta av tjänsten Hive Cleanup för användarprofil om programloggen visar händelse-ID 1000 och meddelandetexten anger att profilen inte tas bort och att felet är "Åtkomst nekas". I Windows XP och Windows Server 2003 indikerar händelse-ID 1517 och 1524 samma problem.

Tjänsten Hive Cleanup för användarprofil övervakar för användare som har loggat ut och för vilka registreringsdatafiler fortfarande läses in. När detta inträffar avgör tjänsten vilka program som har referenser som är öppna för hives och släpper dem. Den loggar programnamnet och vilka registernycklar som lämnades öppna. När detta inträffar avslutas avlastningen av profilen.

Händelsemeddelanden i programloggen

När du försöker logga ut från en dator som kör Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 eller Windows NT 4.0 är ett av följande händelsemeddelanden i programloggen ett symptom på ett användarprofilfel.

Obs!

Ett händelsemeddelande kan resultera av många orsaker. När du får en händelse bekräftar du att den har samma beskrivning varje gång. Detta hjälper dig att avgöra om händelsen orsakas av ett användarprofilfel.

Så här visar du programloggen

Så här visar du programloggen:

 1. Klicka på Start och därefter på Kör.

 2. I rutan Öppna skriver du följande text och klickar sedan på OK.

  eventvwr.msc

 3. I Loggboken klickar du på Program.

Windows Vista och Windows Server 2008

Funktionerna i UPHClean (v1.6) ingår i Användarprofiltjänsten för Windows Vista och Windows Server 2008. Användarprofiltjänsten utför allt nödvändigt arbete för att förhindra att inloggningsfel för användarprofiler inträffar.

När användarprofiltjänsten vidtar åtgärder för att förhindra att en användarprofil tas bort loggar den händelse 1530.

Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000

Windows NT 4.0

Så här avinstallerar du hive-rensningstjänsten för användarprofiler

 1. Klicka på Start och därefter på Kör.

 2. I rutan Öppna skriver du följande text och klickar sedan på OK.

  appwiz.cpl

 3. I Lägg till/ta bort program klickar du på Användarprofil Hive Cleanup Service och klickar sedan på Ta bort.

 4. Klicka på Ja.