แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป Internet Explorer 11 สิ้นสุดการสนับสนุนแล้วสำหรับระบบปฏิบัติการบางระบบ

                              โปรดไป ที่นี่ เพื่อค้นหาวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

Internet Explorer (IE) 11 เป็นเวอร์ชันหลักสุดท้ายของ Internet Explorer ในวันที่ 15 มิถุนายน 2022แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป Internet Explorer 11 ได้สิ้นสุดการสนับสนุนบน Windows 10* บางเวอร์ชัน

ลูกค้าจะได้รับการสนับสนุนให้ย้ายไปใช้ Microsoft Edge ซึ่งให้การสนับสนุนสำหรับเว็บไซต์และแอปแบบเดิมและสมัยใหม่ สำหรับองค์กรที่พึ่งพาเว็บไซต์และแอปที่ใช้ Internet Explorer แบบเดิม เว็บไซต์จะต้องได้รับการกำหนดค่าให้เปิดใน Microsoft Edge โดยใช้โหมด Internet Explorer (IE)

โหมด Internet Explorer ใน Microsoft Edge เปิดใช้งานความเข้ากันได้แบบย้อนหลังและจะได้รับการสนับสนุนจนถึงปี ค.ศ. 2029 เป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ Microsoft จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งปีก่อนที่จะเลิกใช้โหมด IE ไปที่ ที่นี่ เพื่อดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับ Microsoft Edge

ดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

* โปรดไป ที่นี่ เพื่อดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับ Internet Explorer รวมถึงเวอร์ชันที่ได้รับผลกระทบจากประกาศนี้