Microsoft Store for Business และ Education จะเลิกให้บริการในวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2023

เผยแพร่ครั้งแรก: 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2021

โปรดไป ที่นี่ เพื่อค้นหาวงจรการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของคุณ

Microsoft Store for Business และ Microsoft Store for Education จะเลิกให้บริการในวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2023 ลูกค้าอาจใช้ความสามารถปัจจุบันสำหรับแอปฟรีต่อไปได้จนกว่าจะถึงเวลานั้น จะไม่มีการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Store for Business และ Education ใน Windows 11

โปรดไป ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน Microsoft Store ใหม่สำหรับทั้ง Windows 11 และ Windows 10 และเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกอื่น ๆ ในการรับและการจัดการแอป