Office 2016 สำหรับ Mac และ Office 2010 สิ้นสุดการสนับสนุนในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

เผยแพร่ครั้งแรก: 6 กุมภาพันธ์ 2020

                              โปรดไป ที่นี่ เพื่อค้นหาวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

Office 2016 สำหรับ Mac และ Office 2010 จะถึงกำหนดสิ้นสุดการสนับสนุนในวันที่ 13 ตุลาคม 2020 ซึ่งจากนั้น Microsoft จะไม่ได้จัดให้มีบริการต่อไปนี้:

  • การสนับสนุนทางเทคนิค
  • การแก้ไขความปลอดภัย
  • การแก้ไขข้อบกพร่อง

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่แสดงรายการในข้างต้น เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณปรับเป็น Office รุ่นล่าสุดเพื่อให้ยังคงได้รับการสนับสนุน:

  • Office 365 ProPlus ซึ่งเป็น Office เวอร์ชันสำหรับการสมัครใช้งานที่มาพร้อมกับแผน Office 365 สำหรับองค์กรส่วนใหญ่
  • Office 2019 ซึ่งขายแบบการซื้อครั้งเดียว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปรับรุ่นที่แนะนำ ให้ดูที่การสิ้นสุดแผนการสนับสนุน Office 2010การสิ้นสุดการสนับสนุน Office 2016 สำหรับ Mac และคำแนะนำการปรับใช้ Office สำหรับ Mac