แอป Power BI Windows สําหรับ Surface Hub ที่ใกล้จะหมดอายุ

                              โปรดไป ที่นี่ เพื่อค้นหาวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

แอป Power BI Windows สําหรับ Surface Hub จะเลิกใช้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2023 จะไม่มีการสนับสนุนแอป Power BI Windows สําหรับ Surface Hub หลังจากวันที่นี้ ลูกค้ายังสามารถใช้แอปต่อไปได้จนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้ปัจจุบันสามารถเข้าถึงบัญชีของตนได้ผ่านทาง Power BI สําหรับเว็บ และสามารถสลับไปยังตัวเลือกนี้ได้ตลอดเวลาก่อนที่จะเลิกใช้