การสิ้นสุดการสนับสนุน System Center 2012/2012 R2 ในวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2022

                              โปรดไป ที่นี่ เพื่อค้นหาวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

ในวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 System Center 2012 จะถึงจุดสิ้นสุดของการสนับสนุน หลังจากวันที่นี้ ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะไม่ได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัย การอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัย การแก้ไขข้อบกพร่อง การสนับสนุนด้านเทคนิค หรือการอัปเดตเนื้อหาทางเทคนิคออนไลน์อีกต่อไป

การดาวน์โหลดสําหรับ Add-on เหล่านี้ไปยัง System Center 2012 Configuration Manager จะถูกเลิกใช้ในเวลาเดียวกัน

เราขอแนะนําให้ลูกค้าอัปเกรดเป็น System Center 2022 หรือ Microsoft Endpoint Configuration Manager เอกสารต่อไปนี้มีไว้เพื่อช่วยให้ลูกค้าโยกย้ายข้อมูลได้: