อัปเดต: Visio Web Access ใน SharePoint (ใน Microsoft 365) จะเลิกใช้งานวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023

                              โปรดไป ที่นี่ เพื่อค้นหาวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

หมายเหตุ

Visio Services หรือที่เรียกว่า Visio Web Access ใน SharePoint (ใน Microsoft 365) จะเลิกใช้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 ซึ่งผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ ลูกค้าควรย้ายไปที่ Visio Online (Visio สําหรับเว็บ) ไปที่นี่เพื่อดูข้อมูลการย้าย

สถานะของ Visio Web Access ใน SharePoint มีการเปลี่ยนแปลง บริการยังคงได้รับการสนับสนุนอยู่ แต่ถูกตัดออกแล้ว และจะเลิกใช้งานในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023

Microsoft แนะนำให้ลูกค้าย้ายไปที่ Visio Online

ไปที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

*หรือที่เรียกว่า Visio Services ใน SharePoint Online