Windows Server เวอร์ชั่น 1803 สิ้นสุดการให้บริการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2019

เผยแพร่ครั้งแรก: 11 มิถุนายน 2019

                              โปรดไป ที่นี่ เพื่อค้นหาวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

Windows Server เวอร์ชั่น 1803 สิ้นสุดการให้บริการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2019 นี่ใช้กับ Windows Server รุ่นต่อไปนี้ที่นําออกใช้ในเดือนเมษายนปี 2018:

  • Windows Server เวอร์ชั่น 1803 รุ่น Datacenter
  • Windows Server เวอร์ชั่น 1803 รุ่นมาตรฐาน

รุ่นเหล่านี้จะไม่ได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยหลังจากวันที่ 12 พฤศจิกายน 2019 อีกต่อไป ลูกค้าที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft หลังจากวันที่ดังกล่าวจะได้รับการนำทางไปที่การปรับปรุงอุปกรณ์ให้เป็น Windows Server รุ่นล่าสุด เพื่อที่จะยังคงได้รับการสนับสนุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ข้อมูลวงจรการใช้งานของ Windows