Azure Service Fabric

Azure Service Fabric เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน สมัยใหม่

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันหมดเวลาสอบ
Azure Service Fabric 2016-09-26T00:00:00.000-08:00 อยู่ในการสนับสนุน