Dynamics 365 Product Insights

Dynamics 365 Product Insights เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน สมัยใหม่

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันหมดเวลาสอบ
Dynamics 365 Product Insights 2019-10-01T00:00:00.000-08:00 อยู่ในการสนับสนุน