Dynamics C5 2014

Dynamics C5 2014 เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน แบบคงที่

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดหลัก
Dynamics C5 2014 2013-12-29T00:00:00.000-08:00 2018-01-09T22:59:59.999-08:00