Dynamics NAV 2015

Dynamics NAV 2015 เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน แบบคงที่

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดหลัก วันที่สิ้นสุดแบบขยาย
Dynamics NAV 2015 2014-12-17T00:00:00.000-08:00 2020-01-14T22:59:59.999-08:00 2025-01-14T22:59:59.999-08:00