Dynamics Retail Management System 2.0

Dynamics Retail Management System 2.0 เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน แบบคงที่

สิ่งนี้ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: Headquarters, Store Operations

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดหลัก วันที่สิ้นสุดแบบขยาย
Dynamics Retail Management System 2.0 2007-07-31T00:00:00.000-08:00 2016-07-10T22:59:59.999-08:00 2021-07-13T22:59:59.999-08:00

การเผยแพร่

Version วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
Service Pack 5 2013-11-26T00:00:00.000-08:00 2021-07-13T22:59:59.999-08:00
Service Pack 4 2011-03-03T00:00:00.000-08:00 2015-10-13T22:59:59.999-08:00
Service Pack 3 2009-04-17T00:00:00.000-08:00 2012-04-10T22:59:59.999-08:00
Service Pack 2 2008-05-23T00:00:00.000-08:00 2010-07-13T22:59:59.999-08:00
Service Pack 1 2007-07-31T00:00:00.000-08:00 2008-10-14T22:59:59.999-08:00

รุ่น

  • Headquarters
  • Store Operations