HPC Pack 2019

HPC Pack 2019 เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน แบบสมัยใหม่

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันหมดเวลาสอบ
HPC Pack 2019 2020-06-10T00:00:00.000-08:00 อยู่ในการสนับสนุน