Microsoft Operations Manager (MOM) 2005

Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน แบบคงที่

สิ่งนี้ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: Workgroup

สิ่งสำคัญ

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นี้สิ้นสุดลงแล้ว

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดหลัก วันที่สิ้นสุดแบบขยาย
Microsoft Operations Manager (MOM) 2005 2004-11-24T00:00:00.000-08:00 2010-01-12T22:59:59.999-08:00 2015-01-13T22:59:59.999-08:00

การเผยแพร่

Version วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
Service Pack 1 2005-08-01T00:00:00.000-08:00 2015-01-13T22:59:59.999-08:00
Original Release 2004-11-24T00:00:00.000-08:00 2006-10-10T22:59:59.999-08:00

รุ่น

  • Workgroup