Microsoft Visual Basic .NET 2003

Microsoft Visual Basic .NET 2003 เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน แบบคงที่

สิ่งนี้ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: Standard

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดหลัก วันที่สิ้นสุดแบบขยาย
Microsoft Visual Basic .NET 2003 2003-07-10T00:00:00.000-08:00 2008-10-14T22:59:59.999-08:00 2013-10-08T22:59:59.999-08:00

รุ่น

  • Standard