SharePoint Foundation 2013

SharePoint Foundation 2013 เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน แบบคงที่

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดหลัก วันที่สิ้นสุดแบบขยาย
SharePoint Foundation 2013 2013-01-09T00:00:00.000-08:00 2018-04-10T22:59:59.999-08:00 2023-04-11T22:59:59.999-08:00

การเผยแพร่

Version วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
Service Pack 1 2014-04-17T00:00:00.000-08:00 2023-04-11T22:59:59.999-08:00
Original Release 2013-01-09T00:00:00.000-08:00 2015-04-14T22:59:59.999-08:00