Windows Azure Pack (on Windows Server 2016)

Windows Azure Pack (on Windows Server 2016) เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน แบบคงที่

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดหลัก วันที่สิ้นสุดแบบขยาย
Windows Azure Pack (on Windows Server 2016) 2016-10-12T00:00:00.000-08:00 2022-01-11T22:59:59.999-08:00 2027-01-12T22:59:59.999-08:00

หมายเหตุ

Windows Azure Pack for Windows Server เป็นโซลูชันระบบคลาวด์แบบไฮบริดที่นำเทคโนโลยี Windows Azure มาสู่ศูนย์ข้อมูลของคุณ ระบบนี้ช่วยให้ลูกค้าของ Microsoft สามารถนำเสนอสิ่งต่าง ๆ แบบบริการตนเองได้อย่างหลากหลาย ด้วยระบบคลาวด์แบบหลายผู้เช่าบนฮาร์ดแวร์ของศูนย์ข้อมูลของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม