แชร์ผ่าน


การปรับปรุงของรุ่น

หมายเหตุ

พอร์ทัล Power Apps คือ Power Pages โดยมีผลในวันที่ 12 ตุลาคม 2022 ข้อมูลเพิ่มเติม: Microsoft Power Pages มีให้ใช้งานทั่วไป (บล็อก)
ในไม่ช้าเราจะย้ายและรวมคู่มือพอร์ทัล Power Apps เข้ากับ คู่มือ Power Pages

หัวข้อนี้มีทรัพยากรที่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ทีพึ่งได้รับการเผยแพร่และคุณลักษณะที่จะทำการเผยแพร่ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า

แผนการนำเสนอพอร์ทัล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานและคุณลักษณะใหม่ที่จะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โปรดดูที่:

การปรับปรุงของรุ่นพอร์ทัล

บทความต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตรุ่นพอร์ทัล:

การปรับปรุงแพคเกจพอร์ทัลโปรแกรมเริ่มต้น

บทความต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตแพคเกจพอร์ทัลโปรแกรมเริ่มต้น:

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ด้วยการเปิดใช้งานความสามารถของพอร์ทัลสำหรับ Dynamics 365 ข้อมูล Dynamics 365 เช่น ชื่อลูกค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขกรณีและปัญหา หรือข้อมูลเอนทิตีแบบกำหนดเองใดๆ สามารถแสดงผ่านพอร์ทัล Dynamics 365 ที่นำเสนอต่อภายนอก ข้อมูลใดๆ ที่แสดงผ่านพอร์ทัลมีการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำใน Microsoft Azure Web Apps สำหรับการแคชและยังเป็นไฟล์ในฮาร์ดไดรฟ์เฉพาะที่เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการค้นหาพอร์ทัล

ผู้ดูแลระบบของผู้เช่าสามารถเปิดใช้งานพอร์ทัล Dynamics 365 โดยการกำหนดค่าผ่าน ศูนย์การจัดการ Power Platform ซึ่งยังติดตั้งแพคเกจ (ที่มีโซลูชันและข้อมูล) ในอินสแตนซ์ Dynamics 365 ที่เลือกด้วย ผู้ดูแลระบบของผู้เช่าหรือผู้ใช้ Dynamics 365 ที่ตั้งค่าเป็นผู้ดูแลระบบพอร์ทัลสามารถระบุข้อมูลที่จะแสดงผ่านพอร์ทัล เมื่อต้องการปิดใช้งานความสามารถของพอร์ทัลในภายหลัง ผู้ดูแลระบบของผู้เช่าสามารถยกเลิกการสมัครใช้งาน Add-on พอร์ทัลกับ Office 365 ได้

ส่วนประกอบและบริการ Azure ที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของพอร์ทัลมีดังนี้:

  • Azure Web Apps: Azure Web Apps ใช้ในการโฮสต์พอร์ทัลใน Azure.
  • ตัวจัดการปริมาณการใช้งานของ Azure: Azure ตัวจัดการปริมาณการใช้งาน ใช้ในการทำให้แน่ใจถึงความพร้อมใช้งานสูงของบริการโดยการกำหนดเส้นทางผู้ใช้ไปยัง Web Apps ที่ทำงานอยู่
  • Azure Service Bus: Azure Service Bus (หัวข้อ/การสมัครใช้งาน) ใช้สำหรับการยกเลิกการมีผลของแคชของพอร์ทัล Azure Service Bus จัดเก็บข้อความไว้ชั่วคราว ซึ่งมีการทริกเกอร์เมื่อเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับพอร์ทัลมีการเปลี่ยนแปลงใน Dynamics 365 และถูกส่งผ่านพร้อมกับ Web Apps เพื่อทำการการยกเลิกการมีผลของแคช
  • ที่เก็บคีย์ Azure: บริการทั้งหมดจัดเก็บข้อมูลการกำหนดค่าไว้ใน Azure Key Vault
  • ที่เก็บข้อมูล Azure: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ผู้เช่า และพอร์ทัลมีการจัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูล Azure
  • Microsoft Entra ID: Web Services ทั้งหมดใช้ Microsoft Entra ID เพื่อรับรองความถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอบริการ Azure เพิ่มเติม ดู ศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft Azure

หมายเหตุ

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการในคู่มือ ทำแบบสำรวจสั้นๆ (โปรดทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำประมาณเจ็ดนาที ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)