เทมเพลตเว็บ

เพื่อสร้างเค้าโครงหน้าแบบกำหนดเองสำหรับ Power Pages คุณจะต้องสร้าง แม่แบบเว็บ และ แม่แบบหน้า ที่สอดคล้องกัน

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ แม่แบบหน้า บนไซต์ของคุณ ไปที่ ทำงานกับแม่แบบ ในคู่มือ Power Apps

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ แม่แบบเว็บหน้า บนไซต์ของคุณ ไปที่ เก็บเนื้อหาต้นฉบับโดยใช้แม่แบบเว็บ ในคู่มือ Power Apps