แนวคิดหลักสำหรับผู้ใช้ Bot Framework Composer

หากคุณเคยชินกับการออกแบบบอทใน Bot Framework Composer คุณจะพบว่ามีบางสิ่งที่แตกต่างกันใน Power Virtual Agents รุ่นพรีวิว และบางอย่างก็คล้ายกัน ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแนวคิดหลักบางส่วนใน Composer และตำแหน่งที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่คล้ายกันใน Power Virtual Agents รุ่นพรีวิว

แนวคิด Composer แนวคิด Power Virtual Agents รายละเอียด
กล่องโต้ตอบและทริกเกอร์ หัวข้อ ใช้หัวข้อเพื่อจัดระเบียบโฟลว์การสนทนาหรือเส้นทาง หัวข้อมีชุดของ ข้อความทริกเกอร์ ที่ระบุว่าเมื่อใดที่บอทควรเริ่มหัวข้อ และชุดของ โหนด ที่อธิบายเส้นทางการสนทนาของหัวข้อ
จุดประสงค์ ข้อความทริกเกอร์ เพิ่มข้อความทริกเกอร์ไปยังหัวข้อสำหรับข้อความ คำสำคัญ และคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเฉพาะที่ลูกค้ามักจะพิมพ์ Power Virtual Agents ใช้ความเข้าใจภาษาธรรมชาติเพื่อแยกวิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าพิมพ์ และค้นหาหัวข้อที่เหมาะสมที่สุด
การดำเนินการและพร้อมท์ โหนด ใช้โหนด เช่น ข้อความ คำถาม และสาขาตามเงื่อนไข บนพื้นที่ทำงานการเขียนเพื่อสร้างเส้นทางการสนทนาของหัวข้อ
รูปแบบการตอบสนองของบอท รูปแบบการตอบสนอง และ รูปแบบคำถาม ใช้รูปแบบการตอบสนองและคำถาม เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับข้อความและคำถามของบอทของคุณ
การดำเนินการที่แนะนำ การตอบกลับด่วน ใช้การตอบกลับด่วนเพื่อให้ตัวเลือกการตอบกลับเริ่มต้นแก่ลูกค้า
เอนทิตี เอนทิตี กำหนดและใช้เอนทิตีเพื่อดึงข้อมูลเชิงความหมายออกจากสิ่งที่ลูกค้าพิมพ์
สถานะ ที่เก็บข้อมูล และคุณสมบัติ ตัวแปร ใช้ตัวแปรเพื่อติดตามสถานะ
สูตรและนิพจน์ Power Fx ใช้ Power Fx เพื่อสร้างนิพจน์