เส้นทางการเลื่อนระดับสำรอง

เคล็ดลับ

มีกลยุทธ์บางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนทางผู้ใช้จากการเข้าถึงตัวแทนที่เป็นมนุษย์ เมื่อผู้ใช้บอทตัดสินใจที่จะเลื่อนระดับโดยไม่ลดทอนประสบการณ์ของผู้ใช้

ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานและขนาดคิวระหว่างการเลื่อนระดับ

ในแนวทางนี้ คุณสามารถมีการดำเนินการแบบบริการตนเองภายใน Power Virtual Agents เช่น โฟลว์ระบบคลาวด์ของ Power Automate

การดำเนินการที่ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของตัวแทนที่เป็นมนุษย์และขนาดคิวของตัวแทนจากฮับการมีส่วนร่วมโดยใช้ ตัวอย่างเช่น ช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service ของ Dynamics 365 จากนั้นจะโอนการแชทก็ต่อเมื่อตัวแทนว่างในชั่วโมงปัจจุบันหรือหากคิวไม่เต็ม

หากการเลื่อนระดับเกิดขึ้นนอกเวลาทำการของตัวแทนหรือคิวตัวแทนเต็ม บอทสามารถเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังการสนับสนุนทางอีเมลหรือกำหนดเวลาการโทรกลับ

วิธีการนี้หลีกเลี่ยงการเลื่อนระดับโดยไม่จำเป็น และในทางกลับกัน ช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนทางอีกด้วย

ให้ตัวเลือกในการสร้างตั๋วการสนับสนุนในระหว่างการเลื่อนระดับ

เมื่อผู้ใช้เลื่อนระดับไปยังตัวแทน แชทบอทสามารถเปลี่ยนเส้นทางผ่านการดำเนินการแบบบริการตนเองเพื่อสร้างตั๋วการสนับสนุนโดยให้รายละเอียดที่จำเป็น