อิทธิพล

ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ที่ควบคู่ไปกับ Microsoft Learn สำหรับโปรแกรมนักการศึกษาที่ได้มอบทักษะทางเทคนิคที่มีคุณค่าและใบรับรองของ Microsoft ให้กับนักเรียน นี่คือตัวอย่างบางส่วนของการที่สถาบันต่าง ๆ ทั่วโลกสร้างปรากฏการณ์ในชีวิตของนักเรียนด้วยโปรแกรม: