ความพร้อมใช้งานของภาษา

สนับสนุนผู้จัดการ โปรแกรมชุมชนในภาษาอังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส (บราซิล), ภาษาอาหรับ, และจีน (ดั้งเดิม)

เนื้อหาหลักสูตรและความพร้อมใช้งานของภาษาการ สอบใบรับรองจะแสดงอยู่ในหน้าที่เกี่ยวข้อง:

หลักสูตรและสื่อการสอน ใบรับรองการทดสอบ
AZ-900
AI-900
DP-900
PL-900
SC-900
เมกะไบต์-910
เมกะไบต์-920
MS-900
AZ-104
AZ-204
AZ-500
AI-102
DP-100
DP-203
PL-100
PL-200
PL-300
SC-300
SC-400
เมกะไบต์-800
เมกะไบต์-210
เมกะไบต์-220
เมกะไบต์-230