Microsoft Learn สำหรับ GitHub

ที่ที่ทุกคนสร้างซอฟต์แวร์

เรียนรู้ พัฒนา และเพิ่มทักษะการใช้ Git และ GitHub ที่สำคัญและเข้าร่วมผู้พัฒนาและบริษัทหลายล้านคนทั่วโลกเพื่อสร้าง จัดส่ง และรักษาซอฟต์แวร์บน GitHub - แพลตฟอร์มการพัฒนาขั้นสูงที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในโลก เริ่มต้นที่นี่เพื่อเริ่มต้นการทำงานของคุณและแสดงวัตถุประสงค์การเรียนรู้พื้นฐาน GitHub ผ่านโมดูลแบบโต้ตอบและเส้นทางที่สนุกสนาน

เส้นทางการเรียนรู้ที่แนะนำสำหรับความรู้ของพื้นฐาน GitHub