วิธีการสร้างแดชบอร์ด

ระดับเริ่มต้น
นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
ผู้ใช้ทางธุรกิจ
Power BI

Power BI ช่วยให้ผู้ใช้และนักพัฒนาทางธุรกิจสามารถวิเคราะห์ แสดงภาพ และทํางานร่วมกันบนข้อมูลได้อย่างง่ายดาย โมดูลนี้จะสอนวิธีการทําทั้งหมดโดยไม่กระทบต่อชุดข้อมูลพื้นฐานของคุณ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับข้อมูลใน Power BI desktop
  • แปลงและจําลองข้อมูลที่คุณนําเข้า
  • สร้างการแสดงภาพพื้นฐาน
  • สร้างและแชร์แดชบอร์ด
  • ค้นหาวิธีการทํางานร่วมกันใน Power BI

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มี