สร้าง และแชร์รายงาน Power BI แรกของคุณ

ระดับเริ่มต้น
Business User
Business Analyst
Functional Consultant
Microsoft Power Platform
Power BI

ด้วย Power BI คุณสามารถสร้างภาพและรายงานที่น่าสนใจ ในมอดูลนี้ คุณจะเรียนรู้วิธีการใช้ Power BI Desktop เพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูล สร้างภาพ และสร้างรายงานที่คุณสามารถแชร์กับผู้อื่นในองค์กรของคุณ จากนั้น คุณจะเรียนรู้วิธีการเผยแพร่รายงานไปยังบริการของ Power BI และอนุญาตให้ผู้อื่นดูข้อมูลเชิงลึกของคุณ และรับประโยชน์จากงานของคุณ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในมอดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • สร้างรายงานใน Power BI
  • แชร์รายงาน Power BI

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มี