เพิ่มตารางและคอลัมน์จากการคำนวณไปยังแบบจำลอง Power BI Desktop

ปานกลาง
App Maker
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

ในตอนท้ายของโมดูลนี้ คุณจะสามารถเพิ่มตารางจากการคํานวณและคอลัมน์จากการคํานวณไปยังแบบจําลองความหมายของคุณได้ คุณยังสามารถอธิบายบริบทแถวซึ่งใช้ในการประเมินสูตรคอลัมน์จากการคำนวณได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นไปได้ที่จะเพิ่มคอลัมน์ลงในตารางโดยใช้ Power Query คุณจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อใดที่ควรสร้างคอลัมน์จากการคํานวณแทนที่จะ Power Query คอลัมน์แบบกําหนดเอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในตอนท้ายของโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

  • สร้างตารางจากการคำนวณ
  • สร้างคอลัมน์จากการคำนวณ
  • ระบุบริบทแถว
  • กำหนดว่าเมื่อใดที่ควรใช้คอลัมน์จากการคำนวณแทนที่คอลัมน์แบบกำหนดเองของ Power Query
  • เพิ่มตารางวันที่ลงในแบบจำลองของคุณโดยใช้การคำนวณ DAX

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

สัมผัสประสบการณ์การสร้างแบบจำลอง Microsoft Power BI Desktop และการออกแบบเค้าโครงรายงาน Power BI นอกเหนือจากการทำความเข้าใจวิธีการเขียนสูตรนิพจน์การวิเคราะห์ข้อมูล (DAX)