สำรวจข้อมูลใน Power BI

ปานกลาง
Business Analyst
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

เปลี่ยนข้อมูลระบบธุรกิจอัจฉริยะของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกด้วยการสร้างและกำหนดค่าแดชบอร์ด Power BI

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • อัปโหลดรายงาน
  • สร้างแดชบอร์ด
  • ถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

เข้าถึง Power BI Desktop