รักษาความปลอดภัย เผยแพร่ และแชร์ข้อมูลใน Power BI

ปานกลาง
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

รักษาความปลอดภัย แชร์ เผยแพร่ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยใช้พื้นที่ทํางานในบริการของ Power BI เพิ่มศักยภาพให้ทีมในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ไร้ขีดจํากัด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ เรียนรู้วิธีการ:

  • แชร์รายงานใน Power BI
  • สร้างดัชนีชี้วัดที่มีเป้าหมายใน Power BI
  • กําหนดค่าการรักษาความปลอดภัยระดับแถวสําหรับรายงาน Power BI
  • เผยแพร่แบบจําลองข้อมูล Power BI ไปยังพื้นที่ทํางาน
  • ควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ทํางาน
  • สร้างข้อคิดเห็นและบุ๊กมาร์กส่วนบุคคลในรายงาน
  • ใช้การรับรองเพื่อรับรองหรือเลื่อนระดับชุดข้อมูล
  • ปกป้องข้อมูลด้วยการป้องกันข้อมูลของ Microsoft Purview
  • ใช้กําหนดการรีเฟรชและการแจ้งเตือนสําหรับรายงาน Power BI

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มี