ข้อกําหนดในการออกแบบรายงานตามขอบเขต

ปานกลาง
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

การรวบรวมอินพุตที่เหมาะสมเพื่อกําหนดขอบเขตข้อกําหนดในการออกแบบรายงานของคุณเกี่ยวข้องกับการระบุผู้ชมของคุณ การกําหนดชนิดรายงานที่เหมาะสม และกําหนดส่วนติดต่อและข้อกําหนดของประสบการณ์การใช้งาน มอดูลนี้จะให้พื้นฐานที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับวิธีการวางแผนความต้องการออกแบบรายงานของคุณ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • กําหนดเป้าหมายทางธุรกิจ
  • ระบุผู้ชมของคุณ
  • กําหนดชนิดของรายงาน
  • กําหนดข้อกําหนดของส่วนติดต่อผู้ใช้
  • กําหนดข้อกําหนดด้านประสบการณ์ของผู้ใช้

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ประสบการณ์การสร้างรายงาน