ใช้การรักษาความปลอดภัยระดับแถว

ปานกลาง
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

การรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS) ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานฉบับเดียวหรือรายงานชุดเดียว โดยมุ่งเน้นที่ข้อมูลสำหรับผู้ใช้เฉพาะราย ในมอดูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน RLS โดยใช้เมธอดแบบคงที่หรือแบบไดนามิก และวิธีที่ Microsoft Power BI ช่วยลดความยุ่งยากในการทดสอบ RLS ใน Power BI Desktop และ บริการของ Power BI

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะได้:

  • กำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยระดับแถวโดยใช้เมธอดแบบคงที่
  • กำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยระดับแถวโดยใช้เมธอดแบบไดนามิก

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มี