กระจายข้อมูลเชิงลึกของ Power BI

ระดับเริ่มต้น
Data Analyst
Power BI

ใช้บริการของ Power BI เพื่อเผยแพร่และแชร์รายงานของคุณ เปิดใช้งานการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแจกจ่ายให้กับผู้บริโภคสําหรับการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มีข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับเส้นทางการเรียนรู้นี้

โมดูลในพาธการเรียนรู้นี้

เผยแพร่และแชร์รายงาน Power BI และแดชบอร์ดของคุณไปยังเพื่อนร่วมทีมในองค์กรของคุณหรือกับทุกคนบนเว็บ

เปลี่ยนข้อมูลระบบธุรกิจอัจฉริยะของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกด้วยการสร้างและกำหนดค่าแดชบอร์ด Power BI