การปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ

แหล่งข้อมูลและการฝึกอบรมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

Microsoft มุ่งมั่นที่จะช่วยรัฐบาลกลางให้ทันสมัยปลอดภัยในการสนับสนุนคําสั่งผู้บริหาร White House ในการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น