ยินดีต้อนรับสู่ Microsoft Learn!

ผู้ดูแลระบบของ Azure ปรับขนาดโซลูชันทางเทคนิคทั่วทั้งบริษัท

เรียนรู้วิธีการใช้ จัดการ และตรวจสอบข้อมูลประจำตัวขององค์กร การกำกับดูแล การจัดเก็บ คำนวณ และเครือข่ายเสมือนในสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ ไม่ว่าคุณจะเป็นหรือต้องการเป็นผู้ดูแลระบบ Microsoft Azure สร้างทักษะทางเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องได้รับกลับไปทำงาน

เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน

เพิ่มพูนทักษะของคุณ