ยินดีต้อนรับสู่ Microsoft Learn!

นักพัฒนาของ Azure ทําให้เทคโนโลยีทํางานได้สําหรับทุกคน

เรียนรู้การออกแบบ สร้าง ทดสอบ และรักษาแอปพลิเคชันระบบคลาวด์และบริการต่างๆในระบบคลาวด์และสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดด้วย Microsoft Azure ไม่ว่าคุณจะเป็นหรือต้องการเป็นนักพัฒนา Microsoft Azure สร้างทักษะทางเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องได้รับกลับไปทำงาน

เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน

เพิ่มพูนทักษะของคุณ