ยินดีต้อนรับสู่ Microsoft Learn!

นักวิเคราะห์ข้อมูล: ทําการตัดสินใจที่มีความหมายด้วยข้อมูลของคุณ

เรียนรู้วิธีการออกแบบและสร้างแบบจำลองข้อมูลเพื่อกระตุ้นค่าทางธุรกิจที่สำคัญผ่านการแสดงภาพข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายโดยใช้ Microsoft Power BI ไม่ว่าคุณจะเป็นหรือต้องการเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล สร้างทักษะทางเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องได้รับกลับไปทำงาน

เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน

เพิ่มพูนทักษะของคุณ