ยินดีต้อนรับสู่ Microsoft Learn!

การจัดการ Microsoft 365 istrator: ปรับมาตราส่วนโซลูชันทางเทคนิค

เรียนรู้วิธีการใช้ จัดการ และตรวจสอบแอปพลิเคชัน บริการ ข้อมูล อุปกรณ์ และผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นหรือต้องการเป็นผู้ดูแล Microsoft 365 สร้างทักษะทางเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องได้รับกลับไปทำงาน

เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน

เพิ่มพูนทักษะของคุณ